Speaking borders

Border collies en een zeldzaam nederlands schapenras

                                   FCI geregistreerd


18 Juni zijn de pups van Tess geboren; 3 reuen en 2 teven. 
Foto's van boven naar beneden: Mac, Miami, Ciri, Jade, Prim. 

Op 18 en 19 april 2019 is Tess gedekt door Gabe van Marie Ekdahl. De echo heeft bevestigd dat we rond 18 juni pups verwachten!

Zowel Tess als Gabe zijn zeer actieve werkwillige honden. Wij verwachten dus ook zeer sportieve actieve hondjes die uit zullen blinken bij de schapen maar zeker ook in de agility niet zullen misstaan.

Voor meer info over Tess zie haar eigen pagina.
Voor meer info over Gabe, zie kopje bij planning 2019


June 18, 5 pups are born after Tess and Gabe; 3 boys and 2 girls.
Foto's ; Mac, Miami, Ciri, Jade, Prim.

On 18 and 19 April 2019 Tess has been mated by Marie Ekdahl's Gabe. The echo confirmed pregnancy so we expect pups on 18 June!

Both Tess and Gabe are very active dogs who loves to work. Therefor we expect very active puppy's suitable for any dogsport.

More information about Tess is under the button: dogs/bitches
More information about Gabe is under litters/ planning 2019